Construsoft Newsletter

Zajímavosti ze světa Tekla Structures a Trimble Connect

Tekla Structures 2021


Tekla Structures 2021 a změna licencování

Tekla Structures 2021 je od března k dispozici a kromě mnoha vylepšení a moderních funkcí přináší také kompletní změnu licenční politiky. Novinky a zdokonalení v této verzi se týkají projektování napříč materiály i práce ve výkresovém prostoru. Přehlednější zobrazování skrytých linií a překrývajících se povrchů, vylepšené vykreslování těles, hromadná úprava identických dílců, vylepšení šroubových spojů nebo například vylepšení nástroje Sada armovacích prutů. Změn a novinek je hodně. Pro více informací k nové verzi a změnám licenční politiky klikněte níže!

Více informací

 

Space 

Webinář: Přenos informací mezi Tekla Structures a RFEM/RSTAB
Připravili jsme pro vás webinář, který je zaměřený na přenos informací mezi programy Tekla Structures a Dlubal - RFEM. Dozvíte se, jak vytvořit analytický model v Tekle, jak pracovat s jeho následným přenesením do programu RFEM a jak uskutečnit samotný výpočet. Představíme také zpětný přenos informací do Tekly a aktualizaci modelu. Shlédněte náš webinář. Registrace a více informací je ZDARMA k dispozici zde! 

Space 

Přihlaste své modely do Tekla BIM Awards 2021
Do 19. května máte možnost přihlásit svůj projekt do prestižní mezinárodní soutěže Tekla BIM Awards. Přihlášení je jednoduché a zabere vám pouze pár minut. Účast v soutěži Tekla BIM Awards je skvělou příležitostí, jak zvýšit viditelnost vaší společnosti a projektového týmu. Soutěž získává rok od roku více pozornosti médií a ty nejlepší projekty z lokálního kola postupují do kola celosvětového. Přidejte se k ostatním a registrujte i vy váš model do soutěže. Více info! 

Space 
Vylepšení v CS knihovně 2021

Novinky v CS knihovně 2021
Například nástroj Ocelová výměna (m036) nyní umožňuje zadat body zatížení nezávisle na sobě a nabízí více možností při volbě odstraňovaní částí. Dále nástroj Otvory ve stěně (40) nově sám rozezná již vytvořené otvory ve vstupním prvku a přizpůsobí těmto otvorům izolační vrstvy a vyztužené nosníky. Vylepšen byl též instalátor knihovny, která je nyní v plném rozsahu založena na TSEP (Tekla Structures Extension Package), jak znáte z Tekla Warehouse. Nabízíme tím našim zákazníkům nejvyšší úroveň Tekla standardu, jednotný přístup k rozšiřujícím balíčkům a také snadnější manipulaci dodatečných vylepšení.

Space 
Sítě pruty

Nástroj „sítě pruty“
U nástroje „sítě pruty“ došlo od verze 2021 k rozšíření o sadu nástrojů, které plně automaticky detekují otvory a zabudované položky u sousedních konstrukcí. Funkce pracuje na stejném principu, jako stávající nástroj pro automatickou detekci otvorů vyztužovaného prvku. Uživatel definuje krytí výztuže prostupů a nástroj již sám nalezne tyto kolizní místa a výztuž těmto prvkům automaticky přizpůsobí.

Space 
Vyzkoušejte nové funkce

Vyzkoušejte nové funkce
Tekla Structures ve verzi 2021 přináší vylepšení léta používané funkce, bez které si nelze představit práci v modelu. Jedná se o nástroj Rozdělit. Dříve tento nástroj umožňoval pouze dělení nosníků. Dělení polygonálního plechu nebo betonové desky bylo limitováno. Nové vylepšení umožňuje dělit tyto deskové prvky bez omezení. Je umožněno dělit pomocí jedné přímky, ale také pomocí polygonální přímky. Vyzkoušejte tento nový nástroj!

Space 
Trimble Connect - Vyhledávání v mobilní aplikaci

Trimble Connect - Vyhledávání v mobilní aplikaci
Vyslyšeli jsme vaše přání a vylepšili vyhledávání prvků modelu v mobilní aplikaci. Nově je možné vyhledávat prvky modelu na základě hodnoty atributu prvku nebo na základě kombinace názvu a hodnoty atributu. Zobrazí se pouze prvky modelu, které odpovídají kritériím vyhledávání. Toto vylepšení vám zefektivní práci přímo v terénu. Pro více informací kontaktujte naši zákaznickou podporu na TrimbleConnect@construsoft.cz. 

Space 
Certifikát

Certifikát „nejekonomičtější“ firmy roku 2020
Děkujeme vám za důvěru! Získali jsme titul ekonomicky nejúspěšnější firmy roku 2020 Olomouckého kraje. Úspěch vychází z naší ekonomické stability, neustálého vývoje našich produktů a služeb a férovosti vůči naším zákazníkům. Zároveň je pro nás obrovským závazkem do budoucnosti.