Tekla Structures 2019i je tady!
...a přináší mnoho zajímavých novinek a vylepšení 
 

Nová verze Tekla Structures přichází s vylepšeními, které přispívají ke zvýšení produktivity a plynulejšímu workflow. V nově vydávané verzi Tekla Structures 2019i se objevilo i několik zcela nových nástrojů. Jedná se například o nový loftový prvek. Vylepšení se dočkalo také modelovací prostředí jak pro ocelové, tak železobetonové konstrukce. Několik vylepšení se týká samozřejmě i výkresového prostředí, které se s každou novou verzí zlepšuje. Nástroje a funkce Tekla Structures se neustále vyvíjejí a reagují na přání a požadavky zákazníků.

 

Co jiného přináší nová verze Tekly? 

 • Loftový plech a loftová deska je nový nástroj, který dokáže vytvořit i deformovanou plochu mezi dvěma polygonálními přímkami, kružnicemi, kruhovými výsečemi nebo jejich kombinacemi. Vzniká tak komplexní tvar, který je možné po vytvoření dále editovat. Tekla nabízí nové sofistikované řešení pro konstrukce komplikovaných tvarů jako jsou například mostní konstrukce, sila nebo přechody průřezů z hranatých na kruhové a mnoho dalších typů konstrukcí.
 • Nové možnosti zachytávání bodů v modelu, kdy se vypíše nápověda s názvem bodu (koncový bod/okraj, střední bod apod.), kterého se při modelování chytáme. Zlepšily se také funkce pro trasování a zachytávání v režimu Orto a barevná reprezentace pohybu ve směru jednotlivých os.
 • Přibyla nová možnost při vyhledávání kolizí v modelu. Nově lze vyhledat i kolize svarů s dalšími objekty jako jsou například šrouby nebo i mezi svary navzájem.

 • Vylepšení tisku výkresů nebo jejich exportu do PDF. Verze 2019i umožňuje tisknout různé formáty výkresů v rámci jedné tiskové úlohy. Tekla automaticky rozezná formát výkresů A4, A3, A2 a automaticky provede tisk v tomto formátu. Je tak možné vytisknout všechny výkresy bez ohledu na formát jedním kliknutím.

 • Boční panel se dočkal vylepšení v podobě rozšířených možností správy, zobrazení a vyhledávání v oblasti UDA (User Defined Attributes), tedy uživatelem definované atributy. Nové funkce dovolují lépe pracovat s těmito atributy, které jsou tak důležité pro otevřenou spolupráci napříč profesemi.

 • Novinky ve výkresech se týkají možnosti zobrazování jednotlivých pohledů a odkazových značek na výkresy. Přibyl nový typ odkazování, kdy je odkaz veden pouze na první a poslední prut celé skupiny, odkazy lze nově umístit kolmo ke skupině. Pohledy mají standardně vypnuté „rámečky“ a zobrazí se po najetí kurzoru na pohled.

 • Firemní standardy je možné v nové verzi nastavovat a spravovat mnohem snadněji a efektivněji.

 • Tekla Structures je OpenBIM program, a proto neustále zlepšujeme možnosti importu i exportu. V aktuální verzi jsme se dočkali vylepšení exportu 3D dwg a dgn souborů. Vylepšení se dočkal také nejpoužívanější formát IFC a to jak ve verzi IFC 2×3, tak ve verzi IFC4.

 • Nové komponenty dostupné v Tekla Warehouse potěší mnoho uživatelů. Příkladem může být balíček nových komponentů pro tvorbu geometrie i přípojů stožárů. Mezi další komponenty, které uživatelé jistě ocení patří moderní komponent pro přímé schodiště, které je možné ovládat pomocí přímé manipulace. Nově je dostupná aplikace Stacker i pro ocelové konstrukce – objevte možnosti tohoto nástroje pro nakládku ocelových konstrukcí na libovolný návěs.

 • Krytí podle povrchu umožňuje nastavit krytí výztuže pro každou stranu prvku samostatně. Tato volba ignoruje globální nastavení, proto je možné detailně nastavit každou plochu zvlášť.

 • Nastroj úpravy geometrie umožňuje editaci elementu položka. Pomocí této editace je možné například vytvořit spád k jednomu bodu v desce (vytváření vnitřních hran a bodů v desce). S touto funkcí souvisí možnost konverze nativních objektů na položky. Objevte s námi možnosti této nové funkce.

 • Vylepšení podélných spojů výztuží pomocí “krepování” je nyní možné aplikovat i jako koncovou úpravu prutů. Tato funkce má v nové verzi i několik dalších vylepšení pro efektivnější práci.

 • Nástroj sada armovacích prutů je nově využit i při vyztužování za použití komponent. Tato novinka umožňuje snadnější editaci vyztužení, které bylo vytvořeno pomocí komponentu. Jednotlivé pruty lze také ručně přidat do skupiny, dle přání uživatele.
 

Záznam webinarů k představení jednotlivých verzí TS 2019i můžete shlédnout zde:

 
Železobetonové konstrukce
Ocelové konstrukce